9 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

YÖNETMELİK

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/1/2013

28518

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/2013

28592