9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

ALE VE SOSYAL POLTKALAR BAKANLII ATAMA VE YER

DETRME YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Atama ve Yer Deitirme Ynetmeliinin 2 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yardmc hizmetler snf personel, bu Ynetmelikte blgeler iin belirlenen zorunlu alma srelerine tabi deildir. Ancak dier hususlarda bu Ynetmelikte yer alan kurallara tabidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin;

a) nc fkras yrrlkten kaldrlm,

b) Drdnc fkrasnn bana Personelin tm blgelerde grev yapmas esastr. cmlesi ile nc cmlesine talepleri halinde ibaresinden sonra gelmek zere genel atama dneminde ibaresi eklenmi, ikinci cmlesinde yer alan dorudan bir st hizmet blgesine ibaresi dier hizmet blgelerine olarak deitirilmi,

c) Beinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan bir st hizmet blgesinde ibaresi st hizmet blgelerinde eklinde deitirilmi,

) Beinci ve altnc fkralarda yer alan birinci blgedeki zorunlu alma sresini dolduran ve drdnc blge hizmetini henz yapmam olanlar hari ibaresi yrrlkten kaldrlm,

d) Yedinci ve sekizinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan veya azami ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Taradan Bakanlk merkez tekilatna, Bakanlk merkez tekilatndan tara tekilatna yaplacak atamalar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Zorunlu alma sresini doldurarak kendi talebi zerine atanm olanlar, en az iki yl fiilen almadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan salk, e ve renim mazeretleri hari baka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.

(4) Bakanlk kadrolarna istifa/mstafi sonras yeniden atananlar ya da baka kurum veya kurululardan naklen atamas yaplanlar, en az iki yl fiilen almadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan salk, e ve renim mazeretleri hari yer deitirme talebinde bulunamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi Bu ekilde atama talebinde bulunanlarn salk raporuna uygun tedavilerini yaptrabilecekleri bir ile atamalar yaplabilir. olarak, ikinci fkrasnda yer alan zr ve zrl ibareleri engel ve engelli olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Haklarnda yaplan adli veya idari soruturma neticesinde grev yapt yerde/birimde kalmalarnda saknca grlen personelin grev yerinin deitirilmesi, gerekeleri ile birlikte illerde valiler, merkez tekilatnda birim amirleri tarafndan Bakanla teklif edilebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn a bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Hizmetlerin geici olarak yrtlmesi amacyla bir takvim yl ierisinde 2 aya kadar geici grevlendirme yaplabilir. Bu sre personelin kendi isteinin bulunmas artyla 6 aya kadar uzatlabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan yer deiikliine tabi olacak personel ile bulunduu yerde on yln dolduran ibaresi, yer deiiklii talebinde bulunacak eklinde deitirilmi, ikinci cmlesinde yer alan ile dorudan Bakanla yaplan mracaatlar ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan on ibaresi otuz eklinde deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.