9 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                8 Temmuz 2013

         69471265-305-6090

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına katılmak üzere; 9 Temmuz 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      8 Temmuz 2013

       68244839-140.03-208-470

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6090 sayılı yazınız.

             Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına katılmak üzere, 9 Temmuz 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI