9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

TEBLLER

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 8/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-33

KONU : Trkeker A.. Tanmaz.

zelletirme daresi Bakanlnca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar (Trkeker) A..nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayl yazs dikkate alnarak; verilen yetki erevesinde Trkeker A.. tarafndan sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde gerekletirilen ihalesi neticesinde zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

Trkeker A.. ye ait Krklareli ili, Babaeski ilesi, Alpullu ky, Yolst mevkiinde bulunan, tapuda F18-A-13-C pafta, 102 ada, 33 no.lu parselde kaytl 193,78 m2 yzlml tanmazn zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1) Tanmazn Ali DORUya hale artnamesi erevesinde 5.000.-(Bebin) TL bedelle satlmasna, Ali DORUnun Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi eklinde verilen hale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayl Kararnn onaylanmasna,

2) Bu karar erevesinde teklif sahibi ile Szleme imzalanmas ve karar gereklerinin Trkeker A.. tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 8/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-34

KONU : Trkeker A.. Tanmaz.

zelletirme daresi Bakanlnca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar (Trkeker) A..nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayl yazs dikkate alnarak; verilen yetki erevesinde Trkeker A.. tarafndan sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde gerekletirilen ihalesi neticesinde, zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

Trkeker A.. ye ait Krklareli ili, Babaeski ilesi, Sinanl ky, Kpralt mevkiinde bulunan, tapuda F18A-13C pafta, 143 ada, 13 no.lu parselde kaytl 7.818,66 m2 yzlml tanmazn zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1) Tanmazn Ali DORUya hale artnamesi erevesinde 14.000.- (Ondrtbin) TL bedelle satlmasna, Ali DORUnun Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi eklinde verilen hale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayl Kararnn onaylanmasna,

2) Bu karar erevesinde teklif sahibi ile Szleme imzalanmas ve karar gereklerinin Trkeker A.. tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 8/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-35

KONU : Trkeker A.. Tanmaz.

zelletirme daresi Bakanlnca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar (Trkeker) A..nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayl yazs dikkate alnarak; verilen yetki erevesinde Trkeker A.. tarafndan sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde gerekletirilen ihalesi neticesinde, zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

Trkeker A..ye ait Krklareli ili, Babaeski ilesi, Pancarky ky Sryolu mevkiinde bulunan tapuda 28 pafta 2757 no.lu parselde kaytl 5.220 m2 lik tanmazn 11/32 hissesine isabet eden 1.794,37 m2 yzlml tanmazn zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1) Tanmazn Ali DORUya hale artnamesi erevesinde 5.600.- (Bebinaltyz) TL bedelle satlmasna, Ali DORUnun Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine eklinde verilen hale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayl Kararnn onaylanmasna,

2) Bu karar erevesinde teklif sahibi ile Szleme imzalanmas ve karar gereklerinin Trkeker A.. tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 8/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-36

KONU : Trkeker A.. Tanmaz.

zelletirme daresi Bakanlnca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar (Trkeker) A..nin 10/6/2013 tarih ve 427-99/7748 sayl yazs dikkate alnarak; verilen yetki erevesinde Trkeker A.. tarafndan sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle, ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde gerekletirilen ihalesi neticesinde, zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

Trkeker A.. ye ait Krklareli ili, Babaeski ilesi, Katranca ky, Tahtrevan mevkiinde bulunan tapuda 7 pafta, 379 no.lu parselde kaytl 820 m2 yzlml tanmazn zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1) Tanmazn Ali DORUya hale artnamesi erevesinde 7.500.- (Yedibinbeyz) TL bedelle satlmasna, Ali DORUnun Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi eklinde verilen hale Komisyonunun 23/5/2013 tarih ve 1 sayl Kararnn onaylanmasna,

2) Bu karar erevesinde teklif sahibi ile Szleme imzalanmas ve karar gereklerinin Trkeker A.. tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.