9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

stanbul Medipol niversitesinden:

STANBUL MEDPOL NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM VE RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Medipol niversitesi nlisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) renciler, daha nce kayt olduklar yksekretim kurumlarndan veya denklii kabul edilmi bir kurulutan alm ve baarm olduklar derslerden muaf olmak iin, akademik takvimde belirlenen tarihlerde bavuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren retim elemannn da gr alnarak ilgili ynetim kurulunca karara balanr. erii ve kredisi ayn olan istee bal semeli derslerin dndaki istee bal semeli dersler iin muafiyet talebinde bulunulamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 (1) Snav sonularna ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. lgili retim eleman veya renci tarafndan, snav sonularnda veya notlarda maddi hata olduu, ilgili dekanla veya mdrle verilecek bir dilekeyle ileri srlebilir. Bavurularn, snav sonularnn usulne uygun olarak ilanndan sonraki be i gn iinde yaplmas gerekir. Bavurular, ilgili ynetim kurullarnca bavuru tarihinden sonra yaplacak ilk oturumda sonulandrlr. Koordinatrlklere bal olarak srdrlen dersler, ilgili koordinatrlklerin onay ile sonulandrlr. Sonular ilgililere yazl olarak bildirilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik 2013-2014 eitim-retim yl banda yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Medipol niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/8/2012

28387