6 Temmuz  2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28699 (Mükerrer)

TBMM KARARI

ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018)

ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1041                                                                                                         Karar Tarihi: 02.07.2013

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

 

Onuncu Kalkınma Planını görmek için tıklayınız.