2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    1 Temmuz 2013

         69471265-305-5866

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türk Konseyi 4. Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı ve Ulaştırma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 2 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          1 Temmuz 2013

       68244839-140.03-205-463

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/7/2013 tarihli ve 69471265-305-5866 sayılı yazınız.

             Türk Konseyi 4. Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı ve Ulaştırma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 2 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI