29 Haziran 2013 Tarihli ve 28692 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  EXPO 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

—  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin (E: 2011/8, K: 2013/65; E: 2011/17, K: 2013/66; E: 2011/52, K: 2013/67; E: 2011/45, K: 2013/68; E: 2012/15, K: 2013/69; E: 2012/31, K: 2013/70; E: 2012/10, K: 2013/71; E: 2012/58, K: 2013/72; E: 2012/55, K: 2013/73; E: 2012/51, K: 2013/74; E: 2012/53, K: 2013/75; E: 2011/13, K: 2013/76; E: 2012/48, K: 2013/77; E: 2012/50, K: 2013/78; E: 2012/22, K: 2013/79; E: 2011/15, K: 2013/80; E: 2012/26, K: 2013/81; E: 2012/29, K: 2013/82; E: 2012/5, K: 2013/83; E: 2012/4, K: 2013/84; E: 2011/19, K: 2013/85; E: 2012/62, K: 2013/86; E: 2008/45, K: 2013/87; E: 2009/54, K: 2013/88; E: 2010/17, K: 2013/89; E: 2010/42, K: 2013/90) Sayılı Kararları

 

DÜZELTME:     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri