29 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28692

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 427)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.