28 Haziran 2013 Tarihli ve 28691 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1038   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1039   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)

—  Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

—   Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)

—  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2012 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

 

DÜZELTME:   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


27/6/2013 tarihli ve 28690 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.