27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/4854

8 Mayıs 2012 tarihinde Roma’da imzalanan ve 13/2/2013 tarihli ve 6424 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 99937 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          C. YILMAZ                                                       İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                               Milli Eğitim Bakanı V.                                 Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                   Ö. ÇELİK                                                   E. BAYRAKTAR

                                                            Sağlık Bakanı V.                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı dil metni