27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5389                                                                                                      Karar Tarihi: 20/6/2013

Kurul Başkanlığının 19/6/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 14/6/2013 tarih ve 32521522.134.143-14954 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fortis Faktoring A.Ş.’nin TEB Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Fortis Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.