21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

MORTYUS CUMHURYET MENEL BAZI TARIM VE LENM

TARIM RNLER THALATINDA TARFE KONTENJANI

UYGULANMASINA DAR TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Morityus Cumhuriyeti Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar uyarnca, Morityus Cumhuriyeti meneli baz tarm ve ilenmi tarm rnleri ithalatnda uygulanacak tarife kontenjanlarnn dzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Morityus Cumhuriyeti Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresi Hakknda Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide yer alan;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrln,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanl ile Gmrk ve Ticaret Bakanlnn ilgili denetim birimlerini,

) Tarife kontenjan: Belirli bir dnem itibaryla gmrk vergisinde ve/veya dier mali yklerde indirim yaplan ya da muafiyet salanan ithalatn miktarn,

d) thal lisans: Tarife kontenjan uygulamas kapsamnda ithalat yaplmasn salamak zere Bakanlka dzenlenen ve bir rnei Ek-1de yer alan belgeyi,

e) Tarife kontenjan dnemi: Tarife kontenjan kapsamnda ithalatn yaplabilecei belirli bir dnemi,

f) Talep toplama yntemi (TTY): Bavurularn tarife kontenjan dnemi balangcndan nceki 1 (bir) ay ierisinde yapld ve bavuru dneminin bitmesini mteakip, tarife kontenjan tahsisat yaplabilecek nitelikteki bavuru sahibi firmalara, ilgili datm kriterleri erevesinde tarife kontenjan tahsisatnn yapld yntemi,

g) Bavuru srasna gre eit oranda tahsis yntemi (EOTY): Bavurunun tarife kontenjan dnemi ierisinde yapld ve tarife kontenjannn, tarife kontenjan tahsisi yaplabilecek nitelikteki bavuru sahibi firmalara, ilgili datm kriterleri erevesinde bavuru sras dikkate alnarak eit miktarda tahsis edildii yntemi,

) Referans dnemi: Tarife kontenjan bavurusunun yapld yl hari son iki takvim yln,

h) Tarife kontenjan bavuru dnemi: TTYye gre tahsisat yaplan tarife kontenjanlar iin tarife kontenjan dneminin balangcndan nceki 1 (bir) ay, EOTYye gre tahsisat yaplan tarife kontenjanlar iin ise tarife kontenjan dnemi ile ayn dnemi,

) Firma: Tarife kontenjanlarndan faydalanmak zere bavuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasna veya esnaf ve sanatkrlar odasna kaytl, gerek veya tzel kiiler ile tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurulular,

i) thalat performans: Firmann bavurusunun deerlendirildii tarihteki Bakanlk Bilgi Sistemi verileri esas alnarak tespit edilen, tarife kontenjan konusu maddede referans dneminde gerekletirdii ithalat miktarn (tarife kontenjan konusu maddeye ait ayr bir gmrk tarife istatistik pozisyonu bulunmamas halinde tarife kontenjan alan ilgili gmrk tarife istatistik pozisyonu kapsamnda yaplan toplam ithalat miktarn),

j) retim performans: Firmann, referans dneminde tarife kontenjan konusu maddede gerekletirdii retim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayklama hari) miktarn,

k) Tketim performans: Firmann, referans dneminde retimde hammadde olarak kulland tarife kontenjan konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayklama hari) miktarn,

l) Geleneksel ithalat: Referans dneminde tarife kontenjan konusu maddeye ilikin ithalat performans olan firmay,

m) Sanayici: Referans dneminde tarife kontenjan konusu maddeye ilikin retim performans ve/veya tketim performans olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayklama hari) firmay,

ifade eder.

Tarife kontenjan tahsisat iin bavuru ve bavurularn sonulandrlmas

MADDE 4 (1) Tarife kontenjan tahsisat talebinde bulunan firmalarn, Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarndan datm TTYye gre yaplacak olanlar iin, tarife kontenjan dneminin balangcndan nceki 1 (bir) ay ierisinde, datm EOTYye gre yaplacak olanlar iin ise tarife kontenjan dnemi ierisinde, Bakanla mracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjan tahsisat talebinde bulunan firmalarn, her tarife kontenjan dnemi iin; datm TTYye gre yaplacak olan tarife kontenjanlarna ilikin her bir tarife kontenjan tahsisat bavurusunda her defasnda tam ve eksiksiz olarak; datm EOTYye gre yaplacak olan tarife kontenjanlarna ilikin her bir tarife kontenjannda ise sadece ilk tarife kontenjan tahsisat bavurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3te yer alan belgeler ile birlikte Bakanla mracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, datm EOTYye gre yaplacak olan tarife kontenjanlarna ilikin her bir tarife kontenjannda her tarife kontenjan dneminde firmalar adna yaplan ilk tarife kontenjan tahsisatn mteakip ayn tarife kontenjan tahsisat iin yaplacak bavuruda tarife kontenjan tahsisat talebinde bulunan firmalarn; Ek-3te yer alan belgelerden her halkarda 1 ve 4 numaral belgeler ve dier belgelerden ise sadece geerliliini yitirmi ve gncellenmesi gerekli olanlar ile birlikte, Ek-3te akland ekliyle, Bakanla mracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarnda, tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurulular iin Ek-3te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya bavuru dnemi ierisinde mracaat etme art aranmaz.

(5) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarnn tahsisat iin yaplan bavurulara ilikin eksiklikler tarife kontenjan dnemi ierisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili firmalara Genel Mdrlke bildirim yaplmaz. Ancak, ihtiya duyulmas halinde Genel Mdrlke Ek-3te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri dzenleyen kurum ve kurululardan ek veya aklayc bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjan tahsisat taleplerine ilikin bavurularda Bakanla ibraz edilen belgeler hibir suretle iade edilmez ve baka bir bavuru iin kullanlamaz.

(7) Ek-2deki tabloda yer alan ve datm TTYye gre yaplacak olan tarife kontenjanlarnn her biri iin, ayn firma tarafndan bir tarife kontenjan bavuru dneminde tarife kontenjan tahsisat iin sadece bir bavuru yaplmas esastr. Aksi durumda, deerlendirmeye alnabilecek nitelikteki en son bavuru deerlendirmeye alnr.

(8) Ek-2deki tabloda yer alan ve datm EOTYye gre yaplacak olan tarife kontenjanlarnn her biri iin, ayn firma tarafndan bir tarife kontenjan bavuru dneminde tarife kontenjan tahsisat iin sadece bir bavuru yaplmas esastr. Aksi durumda, deerlendirmeye alnabilecek nitelikteki ilk bavuru deerlendirmeye alnr. Ancak, ayn tarife kontenjan dneminde daha nce ayn tarife kontenjannda adna dzenlenen en son ithal lisans firma nshasnn asln Bakanla iade eden firmalara talepte bulunmalar durumunda, ayn tarife kontenjannda tahsisat yaplarak yeniden ithal lisans dzenlenebilir.

(9) Bu Tebli kapsamndaki tarife kontenjanlarnn tahsisat iin, Ek-3te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak iermeyen veya tarife kontenjan bavuru dnemi ierisinde yaplmayan veya Ek-2deki tabloda ilgili tarife kontenjannn karsnda Tahsisat Yaplacak Firma Tr stununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafndan yaplan veya bu Tebli hkmlerine istinaden adlarna ithal lisans dzenlenmemesi hususunda yaptrma tabi olan firmalar tarafndan yaplan bavurular olumsuz sonulandrlr. Ek-2deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjannn tamamnn tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurululara tahsis edilmesi durumunda dier firmalarca sz konusu tarife kontenjanna ilikin yaplm bavurular olumsuz sonulandrlr. Ek-2deki tabloda yer alan ve datm EOTYye gre yaplan herhangi bir tarife kontenjannn tamamnn tahsis edilmesini mteakiben sz konusu tarife kontenjannn tahsisatna ilikin yaplan bavurular olumsuz sonulandrlr.

Tarife kontenjan tahsisat yntemi

MADDE 5 (1) Ek-2deki tabloda Tahsisat Yntemi stunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yntemi,

b) EOTY ibaresi, bavuru srasna gre eit oranda tahsis yntemi

ile ilgili tarife kontenjannn tahsis edileceini ifade eder.

Tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurulular

MADDE 6 (1) Ek-2de yer alan tabloda Tahsisat ncelii Bulunan Kurum ve Kurulular stunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve St Kurumu Genel Mdrlnn,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnn,

c) YTTSKB ibaresi, Yal Tohumlar Tarm Sat Kooperatifleri Birliklerinin,

) TF ibaresi, Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrlnn

ilgili tarife kontenjannda tahsisat ncelii bulunduunu ifade eder.

Tarife kontenjan tahsisat yaplacak firmalar

MADDE 7 (1) Ek-2deki tabloda Tahsisat Yaplacak Firma Tr stunundaki;

a) ܔ harfi, retim performans olan sanayicilere,

b) T harfi, tketim performans olan sanayicilere,

c) ݔ harfi, geleneksel ithalatlara

ilgili tarife kontenjannn tahsis edileceini ifade eder.

Datm kriterleri

MADDE 8 (1) Ek-2deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjan Miktar stununda belirtilen miktar, sz konusu tablonun Tarife Kontenjan Dnemi stununda tarife kontenjannn karsnda yer alan dnemde ilgili tarife kontenjannda, datm EOTYye gre yaplan tarife kontenjanlar iin bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjan miktarlarn; datm TTYye gre yaplan tarife kontenjanlar iin ise bir firmann talep edebilecei ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjan miktarlarn belirtmektedir.

(2) Firmalara bavurusunda talep ettii tarife kontenjan miktarndan daha fazla miktarda tahsisat yaplamaz.

(3) Tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurulularn talepte bulunmas halinde, Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarnn tamam veya bir blm sz konusu kurum ve kurululara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlka belirlenecek datm kriterleri erevesinde deerlendirmeye alnabilecek nitelikte bavuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlka belirlenecek datm kriterleri erevesinde yaplacak datmda herhangi bir firmann talep ettii miktardan daha fazla tahsisat hakk olumas halinde, firmann talep ettii tarife kontenjan miktarnn tamamnn tahsisat yaplr ve tahsisat hakknn talep edilen miktar aan ksm, her defasnda talep edilen tarife kontenjan miktarndan daha fazla tahsisat hakk oluan firma(lar) hari tutularak dier firmalar arasnda ayn kriterlerle yeniden datlarak tahsis edilir.

(5) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlar tahsisat iin yaplan ve deerlendirmeye alnabilecek nitelikteki bavurularda talep edilen toplam tarife kontenjan miktarnn, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjan miktaryla ayn veya daha dk olmas halinde talepler aynen karlanr ve tahsisat yaplmayan tarife kontenjan miktarnn datm Bakanlka yaymlanacak yeni bir tebli ile yaplabilir.

(6) Ek-2deki tabloda yer alan ve datm EOTYye gre yaplan tarife kontenjanlarna ilikin bavurular, Bakanlk genel evrak kayt tarihi ve kayt numaras esas alnarak, ayn tablonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjan Miktar stununda ilgili tarife kontenjannn karsnda yer alan miktar amamak zere, srasyla sonulandrlr. Ancak tarife kontenjan bavuru dneminin balang tarihinden itibaren ilk 5 (be) i gn ierisinde yaplan bavurularda talep edilen toplam miktarn o madde iin alm toplam tarife kontenjan miktarn amas durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjannn eit ekilde tahsis edilmesiyle karlanr.

thal lisans dzenlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslar erevesinde tarife kontenjan tahsisat yaplan firmalar adna Bakanlka ithal lisans dzenlenir. 4 nc maddenin sekizinci fkras hkm sakl kalmak kaydyla, herhangi bir tarife kontenjan tahsisatna istinaden sadece bir ithal lisans dzenlenir. Ancak, tahsisat ncelii bulunan kurum ve kurulular iin talepte bulunulmas durumunda bir tarife kontenjan tahsisatna istinaden birden fazla ithal lisans dzenlenebilir.

(2) thal lisans, bir tanesi tarife kontenjan tahsisi yaplan firmaya verilmek zere (firma nshas) ve bir tanesi Bakanlkta kalmak zere (Bakanlk nshas) 2 (iki) nsha olarak dzenlenir.

thal lisans kullanm

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda Bakanlka dzenlenen ithal lisanslar, ithal lisansnda belirtilen sre sonuna kadar geerli olup, bu sre kesinlikle uzatlamaz.

(2) Bu Tebli kapsamnda ithal edilecek maddeye ilikin gmrk beyannamesinin, ithal lisansnn geerlilik sresi ierisinde tescil edilmi olmas arttr.

(3) thal lisansnn firma tarafndan ilgili gmrk idaresine ibraz zorunludur.

(4) Bu Tebli kapsamnda dzenlenen ithal lisansyla yaplacak ithalatta sadece ithal lisansnda kaytl miktar kadar ithalat iin indirimli gmrk vergisi ve/veya dier mali ykler uygulanmak zere ithalat yaplabilir.

(5) thal lisans kapsamndaki ithalatn dorudan ithal lisans sahibi firma tarafndan yaplmas zorunludur. thal lisanslar nc kiilere devredilemez.

(6) thal lisans kapsamnda ithalat gerekleecek maddelerin ithalatnn tabi olduu dier mevzuat hkmlerine gre gmrk idaresine ibraz gereken belgelerin firma tarafndan ithalat ilemleri srasnda ilgili gmrk idaresine ibraz zorunludur.

(7) thal lisans kapsamnda yaplan ithalatta ykml tarafndan ithal lisansnn tarih ve saysnn gmrk beyannamesinin ilgili blmne kaydedilmesi zorunludur.

Gmrk idaresince yaplacak ilemler

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda dzenlenen ithal lisansyla yaplacak ithalatta, ithal lisans firma nshas ithalat ilemleri srasnda ilgili gmrk idaresince aranr.

(2) thal lisans kapsamnda yaplan ithalata ilikin gerekli dmler ilgili gmrk idaresi tarafndan ithal lisansnn firma nshasnn arka yzne ilenerek imza ve mhr altna alnr. Bu sayfada yer kalmamas halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisans firma nshasnn aslna der edilerek imza ve mhr altna alnr.

thal lisansnn revizesi

MADDE 12 (1) thal lisans firma nshasnn asl ve deiiklik talebine ilikin ilgili belgeler ile birlikte bavurulmas halinde, ithal lisansna ilikin revize talepleri Bakanlka sonulandrlr.

thal lisansnn zayii

MADDE 13 (1) thal lisansnn zayii (kaybolmas veya kullanlamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilikin gazete ilan ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile bavurulmas halinde, Bakanlka zerine "Zayiinden dolay yeniden dzenlenmitir" eklinde erh dlerek, ithal lisansnn kullanlmam olan ksm iin yeni ithal lisans dzenlenebilir.

thal lisansnn iadesi

MADDE 14 (1) 4 nc maddenin sekizinci fkras hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Tebli kapsamnda dzenlenen ithal lisans firma nshasnn Bakanla iade edilmesi zorunlu deildir.

(2) Bakanla iade edilen ithal lisans hibir suretle firmalara geri verilmez.

Yaptrm

MADDE 15 (1) Bu Tebli kapsamnda dzenlenen ithal lisans ile yaplacak ithalat ilemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapldnn veya sahte belge kullanldnn veya ithal lisansnn nc kiilere devredildiinin veya ithal lisansna konu ithal ilemlerinde bu Tebli ile belirtilen dier hususlara aykr davranldnn denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlka ilgili ithal lisans iptal edilir ve kendilerine iptal ileminden itibaren 5 yl sreyle bu Tebli erevesinde tarife kontenjan tahsis edilmez.

Dier mevzuat hkmleri

MADDE 16 (1) Bu Tebli, ithal lisans kapsamnda ithalat gerekleecek maddenin ithalatnn tabi olduu dier mevzuat hkmlerinin uygulanmasn engellemez.

Yetki

MADDE 17 (1) Bakanlk, bu Tebli hkmlerine istinaden, izin ve talimat vermeye, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya ve uygulamada ortaya kacak ihtilaflar idari yoldan zmlemeye yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri iin tklaynz