21 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28684

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Araştırma ve uygulama alanları ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim ve sertifika programları açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/10/2011

28094