21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

YNETMELK

Mersin niversitesinden:

MERSN NVERSTES RESTORASYON VE KORUMA MERKEZ

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mersin niversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmclar ile bir ksm Mimarlk Fakltesinden olmak kaydyla niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerecei ve Rektrn grevlendirecei kii olmak zere toplam alt yeden oluur.

Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. yelerden birinin grevden ayrlmas halinde, bu yenin yerine seilen ye nceki yenin sresini tamamlar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Mersin niversitesi Rektr yrtr.