21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

YNETMELK

Mersin niversitesinden:

MERSN NVERSTES BLGESEL ZLEME UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mersin niversitesi Blgesel zleme Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mdr; niversitede tam zamanl grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar ile niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen retim eleman olmak zere toplam alt kiiden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mersin niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/4/2013

28632