21 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28684

YNETMELK

Babakanlk (Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Mdrl)tan:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MDRL PERSONEL

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Mdr Yardmcs,

2) Daire Bakan,

3) l Mdr,

4) ube Mdr,

5) ef.

e) dari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat sayman,

2) Redaktr, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, koruma ve gvenlik grevlisi, memur, ambar memuru, satnalma memuru, fotoraf, santral memuru, mutemet, daktilograf, ofr, matbaac.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 19 Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin (a) bendinde Ynetim Hizmetleri Grubunda saylan Genel Mdr Yardmcs, Daire Bakan ve l Mdr kadrolar ile ayn maddenin (b) bendinde Hukuk Hizmetleri Grubunda saylan I. Hukuk Maviri kadrosuna grevde ykselme snavna tabi olmakszn atama yaplr.

Grevde ykselme snav suretiyle atanacak personelde aranacak artlar aada belirtilmitir.

a) Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Yurt ii veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki hukuk fakltelerinden mezun olmak,

2) Avukatlk stajn yapm olmak,

3) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde ngrlen artlar tamak,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak,

5) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

b) ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii yetkili makamlar tarafndan onaylanm yurt dndaki faklte veya yksekokullardan mezun olmak,

2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde ngrlen artlar tamak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda; APK uzman, basn maviri, atae, eitim uzman, ef, ayniyat sayman, zmleyici veya aratrmac unvanlarndan birinde bulunmu olmak,

4) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

c) Eitim Uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii yetkili makamlar tarafndan onaylanm yurt dndaki eitim faklteleri veya fen edebiyat fakltelerinden mezun olmak,

2) Fen edebiyat fakltelerinden mezun olanlar iin pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla en az 8 yl hizmeti bulunmak,

4) Kamu kurum ve kurulularnda ef, ktphaneci, zmleyici unvanlarndan birinde en az yl alm olmak,

5) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

2) ef (dari) kadrolarna atanabilmek iin; toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda memur, ambar memuru, santral memuru, fotoraf, satnalma memuru, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf, ktphaneci, tekniker, teknisyen, mutemet, matbaac, ofr ve programc unvanlarnda; n lisans mezunu olanlar iin alt yl, lisans mezunu olanlar iin be yl, yksek lisans mezunu olanlar iin drt yl hizmeti bulunmak,

3) ef (Tercme) kadrolarna atanabilmek iin; toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda en az yl Mtercim unvannda olmak zere alt yl hizmeti bulunmak,

4) ef (Redaktr) kadrolarna atanabilmek iin; toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda en az yl redaktr unvannda olmak zere alt yl hizmeti bulunmak,

5) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

d) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii yetkili makamlar tarafndan onaylanm yurt dndaki faklte veya yksekokullardan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri ynetimi ile sistem zmleme veya sistem programlama konularn bildiini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda programc veya tekniker unvanlarnda en az yl hizmeti bulunmak,

5) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

e) Redaktr, Fotoraf, Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satnalma Memuru, ofr, Mutemet ve Matbaac kadrolarna atanabilmek iin;

1) Redaktr kadrosuna atanabilmek iin; iletiim fakltesi veya fakltelerin Trk Dili ve Edebiyat ile Trke retmenlii blmlerinden mezun olmak veya bu alanlarn birinde yksek lisans ya da doktora yapm olmak veya lisans mezunu olup Genel Mdrlk haber ve redaksiyon hizmetlerinde en az bir yl alm olmak kaydyla konuya ilikin olarak Genel Mdrlke verilecek kursta baarl olmak,

2) Fotoraf kadrosuna atanabilmek iin; faklte, yksekokul veya liselerin ilgili blmlerinden mezun olmak veya Mill Eitim Bakanlna bal rgn ve yaygn eitim kurumlarnca fotoraflk konusunda verilmi diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrolarna atanabilmek iin; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydyla Mill Eitim Bakanlnca onayl bilgisayar iletmenlii sertifikasna veya bitirdii okul itibaryla verilen ders mfredatnda bilgisayar iletmenlii ile ilgili ders aldna dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kurulularnca dzenlenen ayn mahiyetteki kursta baarl olmak,

4) ofr kadrosuna atanabilmek iin; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydyla yllk (B) snf src belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satnalma memuru, mutemet ve matbaac kadrolarna atanabilmek iin; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak,

7) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

f) Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az son iki yln Genel Mdrlkte geirmi olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

4) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

Unvan deiiklii suretiyle atanacak personelde aranacak atanma artlar aada belirtilmitir.

a) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii yetkili makamlar tarafndan onaylanm yurt dndaki faklte veya yksekokullarn filoloji, mtercimlik, tercmanlk veya ilgili dier blmlerinden mezun olmak ya da faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak kaydyla Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (YDS)dan (B) dzeyinde baarl olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

b) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro unvann renim durumu itibariyle ihraz etmi olmak,

2) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

c) Mhendis kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro unvann renim durumu itibariyle ihraz etmi olmak,

2) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro unvannn grev alanyla ilgili en az iki yllk yksekokuldan mezun olmak veya yksekokul mezunu olmak kaydyla renimi srasnda bilgisayar programcl alannda ders aldna ilikin belge veya Mill Eitim Bakanlndan onayl bilgisayar programcl kurslarn bitirdiine ilikin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

3) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro unvannn grev alanyla ilgili en az iki yl sreli mesleki veya teknik yksekokuldan mezun olmak kaydyla tekniker unvann ihraz etmi olmak,

2) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro unvannn grev alanyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eitim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan ve bu Ynetmelie gre hesaplanan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve aranlan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Geici 2 nci maddesinde yer alan 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (k) bendi ibaresi 19 uncu maddenin ikinci fkrasnn (e) bendi eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.