19 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28682

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SZLEMEL SUBAY VE ASTSUBAY YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayl Resm Gazetede yaymlanan Szlemeli Subay ve Astsubay Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki (9) numaral alt bent eklenmitir.

9) renimini kendi adna yapm olmak veya herhangi bir kurum veya kurulua kar hizmet veya tazminat ykmll bulunmamak, (askerlik ykmll ile tabipler hakkndaki devlet hizmet ykmllne ilikin hkmler sakldr).

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki (9) numaral alt bent eklenmitir.

9) renimini kendi adna yapm olmak veya herhangi bir kurum veya kurulua kar hizmet veya tazminat ykmll bulunmamak, (askerlik ykmllne ilikin hkmler sakldr).

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin ikinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmleler eklenmitir.

Szlemesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl bnyesinde kurulacak komisyonlar tarafndan personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, alm olduu eitimler gibi hususlar erevesinde mesleki safahatlar dikkate alnarak ilgili komutanlk personel ihtiyalar dorultusunda belirlenir. Deerlendirme komisyonunun kimlerden oluaca, grev, yetki ve sorumluluklar Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca karlacak ynergeler ile tespit edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan szleme ibaresi n szleme ve n szlemeden sonraki ilk szlemeyi eklinde deitirilmi ve aadaki fkra eklenmitir.

Mteakip szlemeleri yapmaya yetkili makamlar, kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl Tayin/Atama Daire Bakan veya eidi birim amiridir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 Askeri eitimi baaryla tamamlayan szlemeli subay ve astsubay adaylar kendilerinin istemesi ve idarenin uygun grmesi zerine EK-A ve EK-Bde rnei gsterilen belgeyi imzalayarak subayla veya astsubayla nasp kararnameleri ktktan sonra subay veya astsubay nasbedilirler. Bu personelin subaylk/astsubaylk nasplar hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya st rtbeye ykselmelerine esas olacak nasplarnda kararname takvim ylnn 30 Austosu itibar olunur. Nasp dzeltmesinden tr maa, maa fark denmez ve dier zlk haklar verilmez. Ancak szleme yenileme tarihleri iin ilk szleme imzaladklar tarih esas alnr. Szleme ile ilgili ihtiya duyulacak dier belgeler Kuvvet Komutanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnn karacaklar ynergelerde gsterilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin EK-A'snda yer alan Szlemeli Subay/Subay Aday n Szleme/Szleme Belgesinin onay blmndeki N SZLEMEY/SZLEMEY ONAYLAMAYA YETKL KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL GVENLK KOMUTANLII PERSONEL TEMN MERKEZ KOMUTANI VEYA ED BRM AMRݔ ifadesi aadaki ekilde deitirilmitir.

N SZLEMEY/N SZLEMEDEN SONRAK LK SZLEMEY ONAYLAMAYA

YETKL KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL

GVENLK KOMUTANLII PERSONEL TEMN MERKEZ KOMUTANI VEYA ED

BRM AMR

MTEAKP SZLEMEY ONAYLAMAYA YETKL

KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL GVENLK

KOMUTANLII TAYN/ATAMA DARE BAKANI VEYA ED

BRM AMRݔ

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin EK-B'sinde yer alan Szlemeli Astsubay/Astsubay Aday n Szleme/Szleme Belgesinin onay blmndeki N SZLEMEY/SZLEMEY ONAYLAMAYA YETKL KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL GVENLK KOMUTANLII PERSONEL TEMN MERKEZ KOMUTANI VEYA ED BRM AMRݔ ifadesi aadaki ekilde deitirilmitir.

N SZLEMEY/N SZLEMEDEN SONRAK LK SZLEMEY ONAYLAMAYA

YETKL KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL

GVENLK KOMUTANLII PERSONEL TEMN MERKEZ KOMUTANI VEYA ED

BRM AMR

MTEAKP SZLEMEY ONAYLAMAYA YETKL

KUVVET KOMUTANLII/JANDARMA GENEL KOMUTANLII/SAHL GVENLK

KOMUTANLII TAYN/ATAMA DARE BAKANI VEYA ED

BRM AMRݔ

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.