18 Haziran 2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6492     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4902   Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 4 ile İlişik Belge ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2013/4906   Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü Maddesinin Tadiline İlişkin GA11/4/432 Nolu Kararın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4907  Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—   İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

—   Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2013-08)

—   Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/6/2013 tarihli ve 28681 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.