18 Haziran 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28681

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6492                                                                                               Kabul Tarihi: 12/6/2013

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 141 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Altın Koza Üniversitesi” ibareleri “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Anka Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 150 – Ankara’da İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Adli Bilimler Fakültesinden,

b) Fen Fakültesinden,

c) Mühendislik Fakültesinden,

ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

EK MADDE 151 – İstanbul’da Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

g) Meslek Yüksekokulundan,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Kanuni Üniversitesi

EK MADDE 152 – Adana’da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Beşeri Bilimler Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

EK MADDE 153 – Konya’da Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

ç) Meslek Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Sanko Üniversitesi

EK MADDE 154 – Gaziantep’te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2013