14 Haziran 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28677

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

DNM PROJELER ZEL HESABI GELR, HARCAMA, KRED VE

KAYNAK AKTARIMI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 13/9/2012 tarihli ve 28410 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dnm Projeleri zel Hesab Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarm Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde geen protokoller erevesinde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin yirmibirinci fkrasnda geen protokol erevesinde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen ile protokol ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) zel hesaptan kaynak aktarlan ve dnm projesini yrtmekle sorumlu klnan idarelerin, projenin tamamlandn, Genel Mdrle bildirmesi ve bu hususun Genel Mdrlke onaylanmas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dareler ile TOK ve ller Bankas Anonim irketine, Kanun kapsamndaki uygulamalarda kullanlmak artyla kaynak aktarm yaplabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Genel Mdrlke, bu Ynetmelik kapsamnda kaynak aktarm talebinde bulunanlardan;

a) Bakanla hitaben yazlan mracaat yazs,

b) Kaynan, Kanun kapsamnda belirtilen i, ilem ve uygulamalarda kullanlacana, baka bir i iin kullanlmayacana ve Bakanlka bildirilecek dier artlara uyulacana dair taahhtname,

c) Bakanlka uygun grlen dier belgeler,

istenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kaynak aktarm talebi, Genel Mdrlke deerlendirildikten sonra bavuru artlarn tad belirlenen talepler Bakanlk onayna sunulur ve Bakanlka uygun grlen denek miktar kadar kaynak aktarm yaplabilir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/9/2012

28410