13 Haziran 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28676

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Ergene Havzas Koruma Eylem Plan

GENELGE

2013/6

Ergene Havzasnda gerekleen plansz sanayileme ve ehirleme, yetersiz altyap, tarmda bilinsiz ve denetimsiz kimyasal kullanm, evsel atk sularn artlmamas gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler sebebiyle; Havzann yzey ve yer alt sularnn kalitesi ar derecede bozulmu bulunmaktadr. Havzadaki su kirliliinin azaltlmas ve su kalitesinin iyiletirilerek sulama suyu kalitesine kavuturulmas maksadyla, Orman ve Su leri Bakanlnn koordinasyonunda Ergene Havzas Koruma Eylem Plan hazrlanarak yrrle konulmutur.

Ergene Havzasndaki su kirliliinin vakit kaybedilmeden nlenmesi iin sz konusu Eylem Plannn Orman ve Su leri Bakanlnn koordinasyonunda; sorumlu bakanlk, kurum ve kurulular tarafndan, hassasiyetle ve btn imknlar seferber edilerek disiplinli bir ekilde uygulanmas byk nem tamaktadr. Bu erevede aadaki tedbirlerin alnmas uygun grlmtr.

1. Devlet Su leri (DS) Genel Mdrl tarafndan yrtlmekte olan dere yataklarnn temizlenmesi ve slah almalar, Eylem Planna uygun olarak zamannda tamamlanacaktr.

2. Nfusu 10.000in zerindeki belediyelerin atk su artma tesisleri DS Genel Mdrlnce; nfusu 10.000in altndaki belediyelerin kanalizasyon ebekeleri, kolektr hatlar ve atk su artma tesisleri ise; talep edilmesi halinde, ller Bankas (LBANK) tarafndan yrtlen Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda yaplacak ve bu faaliyetler hzlandrlarak Eylem Plannda ngrlen srede tamamlanacaktr.

3. DS tarafndan ina edilmekte olan atk su artma tesislerinin 2013 yl sonu ile 2014 yl banda iletmeye alnabilmesi iin; ilgili belediyelerin ve LBANKn kanalizasyon ebekeleri ve kolektr hatlar inaatlarn hzlandrarak atk su artma tesisleri ile ayn zamanda iletmeye almalar gerekmektedir. Bu almalara, ihtiya duyulmas halinde, ilgili mevzuat erevesinde, LBANK tarafndan proje ve finansman destei salanacaktr.

4. Orman Genel Mdrl ve lleme ve Erozyonla Mcadele Genel Mdrl tarafndan yrtlen Ergene Havzasnn aalandrlmas ve erozyonla mcadele almalar; Eylem Plan takvimine uygun olarak zamannda tamamlanacaktr.

5. Su kalitesini etkileyen faaliyetler zerinde gerekli izleme ve denetimlerin sistematik ve disiplinli bir ekilde yaplmas salanacaktr. Nehir ve derelerin su kalitesinin izlenmesi almalarna; evre ve ehircilik Bakanl ve DS Genel Mdrl tarafndan devam edilecektir. Havzadaki kirlenme kontrol iin gerekli denetimler evre ve ehircilik Bakanl tarafndan srekli ve dzenli bir ekilde yaplacaktr.

6. Havzada meydana gelen taknlarn nne geilmesi maksadyla DS Genel Mdrl ile Meteoroloji Genel Mdrl tarafndan Takn Erken Uyar Sisteminin kurulmas almalar sratle neticelendirilecektir.

7. Dzensiz ve youn sanayilemenin kontrol altna alnmas, altyap hizmetlerinin daha iyi yrtlmesi, evre hassasiyetinden mahrum, alt yaps yetersiz ve arpk sanayi yaplanmalarnn slah edilmesi gibi maksatlarla Ergene Havzasnda, Islah Organize Sanayi Blgeleri (OSB) kurulmaktadr. Islah OSBlerin kurulu ve faaliyete gemeleri iin yrtlen i ve ilemlerin hzlandrlmas maksadyla gerekli tedbirler ilgili bakanlk ve kurumlarca alnacaktr.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn uygun gr alnmadan yeni sanayi alanlar almayacaktr. OSBlerde kurulmas mmkn olan tesislerin ncelikle mevcut ve planl OSBlere ynlendirilmesi iin stratejiler, plan artlar ve uygulama aralar ilgili kurumlarca belirlenecektir.

8. Sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanlan retim srelerine gei almalar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanl tarafndan zendirilecektir. Bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarl davranmalar iin gerekli almalar yaplacaktr.

9. Islah OSB ve dier OSBler tarafndan; sanayi atk sularnn, havza dna verilse dahi, mterek atk su artma tesislerinde ileri artmaya tabi tutularak alc ortama dearj edilmesi almalar hzlandrlacaktr. Bu almalara, gerektiinde Orman ve Su leri Bakanl ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan teknik destek verilecektir. Bu kapsamdaki faaliyetlerde OSB ve Islah OSBler arasndaki koordinasyon ilgili Valilikler tarafndan salanacaktr.

10. Havza evre Dzeni Plan ve dier planlarn; su kalitesini dren ve yksek oranda evreyi kirleten nitelikte yeni tesisler kurulmasna izin verilmeyecek hale getirilmesi ve tavizsiz bir ekilde uygulanmasnda gerekli hassasiyet gsterilecektir. Ergene Havzasnda evre Dzeni Planlarnda talep edilen deiiklikler iin, ncelikle koordinatr kurum olan Orman ve Su leri Bakanlnn uygun gr alndktan sonra dier ilemlere geilecektir.

11. Kat atk belediye birlikleri, belediyeler ve sanayiciler tarafndan; evre ve insan salnn korunmas maksadyla kat ve tehlikeli atklarn bertarafna ilikin grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesine ve bu konuda Eylem Planndaki i takvimine uyulmasna zen gsterilecektir.

12. Zirai kaynakl kirliliin kontrol, bitki koruma rn ve gbre bayilerinin denetlenmesi, iyi tarm uygulamalar ve bu maksatla iftilerin eitim ve bilinlendirilmesi, tarm d kullanm iin izin verilen yerlerde Toprak Koruma Projelerinin denetimi almalar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan yrtlecektir.

13. Yer alt suyu ekiminin kontrol altna alnmas maksadyla yer alt kuyularna lm cihaz taklmas almalarna ivme kazandrlacaktr. Yer alt suyu seviyesindeki azalmann nne geilmesi ve ime, kullanma ve sulama suyu ihtiyacnn karlanmas maksadyla; havzadaki baraj ve gletler ile sulama tesislerinin inaat almalar DS Genel Mdrl tarafndan hzlandrlacaktr.

14. Su kaynaklarnn btncl havza ynetimi anlay erevesinde korunmas iin gereken tedbirleri belirlemek, havza planlarnda kamu kurum ve kurulularnca yerine getirilmesi gereken hususlarn uygulanmasn deerlendirmek, st dzeyde koordinasyonu ve ibirliini salamak zere 2012/7 sayl Babakanlk Genelgesi ile oluturulan Su Ynetimi Koordinasyon Kurulu tarafndan; Eylem Planlarnn ilgili kurumlarca uygulanmas dzenli olarak takip edilerek deerlendirilecektir.

15. Ergene Havzas Koruma Eylem Plannn baaryla uygulanabilmesi iin, Eylem Plannda yer alan her bir eylemden sorumlu bakanlk, kurum ve kurulular tarafndan stlenilen grev ve sorumluluklar; hassasiyetle ve zamannda yerine getirilecektir.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan