12 Haziran 2013 Tarihli ve 28675 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Avrasya Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Avrasya Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Avrasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Avrasya Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Altı Köşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4018)  (No: MSG - MS - 2013/12)

 

DÜZELTME

—   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri