12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES YAZ OKULU YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atatrk niversitesi Yaz okulu Ynetmeliinin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 2 Yaz Okulunun akademik takvimi, bahar dnemi sonundaki btnleme sonu snavlarnn tamamlanmasn mteakiben ilgili faklte, yksek okul kurulunun ve lisansst dersler iin de ilgili enstit kurulunun nerisi zerine niversite Senatosunca belirlenir. Akademik takvimde, n kayt ve kesin kayt tarihleri de belirtilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Yaz Okulunda renciler; alt yaryllara ait hi almadklar, alp da snavna girme hakk elde edemedikleri, alp da baarsz olduklar veya AGNO'larn ykseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yaz okulunda iki dnem st ste AGNOsu 2.00n altnda olmayan renciler yaz okulunu takip eden gz ve bahar yaryllarndan ders alabilirler. Yaz Okulu sonunda AGNOsu iki dnem st ste 2.00n altna den renciler baarszl devam ettii srece mteakip gz ve bahar yaryllarnda yeni ders alamazlar. Sadece yaz okulunda ald derslere kayt yaptrabilirler. Yan dal veya ift ana dal programna ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. Lisansst bilimsel hazrlk snf rencileri yaz okulundan ders alabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 9 Yaz Okulunda alan derslere dier niversitelerin rencileri kontenjan uygun olduu takdirde ilgili ynetim kurulu karar ile kabul edilebilir. Atatrk niversitesi rencileri, dier niversitelerin yaz okulundan; lisans ve n lisans dersleri iin ilgili faklte ve yksek okul ynetim kurullarnn; lisansst dersler iin de ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi kaydyla faydalanabilirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 Yaz Okulunda, dersler baladktan bir hafta sonra, ders ekleme, ders deitirme ve ders brakma ilemi yaplamaz. Yaz okulunun ilk haftas ierisinde yaplacak ders brakma ve ders deitirme ilemleri de ancak dersin almas iin gereken renci saysn aksatmayacak ekilde yaplabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 12 Yaz Okulunda mazeret ve btnleme snavlar yaplmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 18 renciler yaz okulu renim cretlerini kayt esnasnda derler. Yaz Okulunda normal rgn ve ikinci retim rencileri, yaz okulu renim cretlerini Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre derler.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk niversitesi Rektr yrtr.