12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 333 nc maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Gmrk antrepolarnda depolanan eya sat suretiyle bakasna da devredilebilir. Gmrk antrepolarnda depolanan solvent ve baz yan sat suretiyle devrine, devralan tarafndan serbest dolama sokulacak olmas durumunda izin verilmez.

(2) Eyann mlkiyeti ile ilgili olarak devri nleyici haciz ya da ihtiyati tedbir karar gibi hukuki bir engelin varl halinde bu durum akla kavuturulmadan ilem yaplamaz.

(3) Eyann devri ile birlikte gmrk vergileri ile para cezalar da dhil eya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geer ve antrepo stok kaytlarnda gerekli deiiklikler yaplr. Eyann be i gn ierisinde gmrke onaylanm yeni bir ilem veya kullanma tabi tutulmamas durumunda devre konu eya iin devralan tarafndan yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir ilemine ilikin belgeler, eyann gmrke onaylanm yeni bir ilem veya kullanma tabi tutulmas ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi srasnda gmrk idaresine ibraz edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 416 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

"c) D seferde bulunan ya da d sefere kacak olan deniz ve hava tatlarna 418 ve 476 ila 482 nci maddeler erevesinde yaplacak teslimlerde eyann teslim edildii,"

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin mlga 418 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Deniz ve hava tatlarna kumanya, ya ve yakt dnda yaplacak teslimler

MADDE 418 (1) 476 ila 482 nci maddeler erevesinde teslim edilen yakt, ya ve kumanya dnda, d seferde bulunan ya da d sefere kacak olan deniz ve hava tatlarna serbest dolamda bulunan iletme ve donatm eyas teslimi ihracat hkmndedir."

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 494 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

c) Gtr teminat sisteminden yararlanmak iin onaylanm kiiler tarafndan verilecek teminat tutar, teminatn TV Kanununun eki (I) sayl listenin (A) cetvelinde yer alan eyay da kapsamas halinde 5.000.000 Avrodan az olamaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek 55indeki Harite leme Rejimi zni in Bavuru Devam Formunda ve Ek 56sndaki Harite leme Rejimi zni Devam Formunda yer alan "21. 398 inci madde" ibareleri "21. Ynetmeliin 398 inci maddesi" eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Geici ithalatta ek sre talebi

GEC MADDE 4 (1) Suriye vatandalar tarafndan Suriyedeki sava ve olaanst durum nedeniyle, lkemize getirilen ticari ve kiisel kullanma mahsus kara tatlar iin ilgililerin, sz konusu olaanst durum devam ettii srece gmrk mdrlklerine bavurmalar halinde, 380 inci madde kapsamnda sresi ierisinde ek sre talebinde bulunduklar kabul edilir ve ek sre talepleri karlanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

TV-I.A kapsam gtr teminat

GEC MADDE 5 (1) 494nc maddenin uygulanmasnda, TV Kanununun eki (I) sayl listenin (A) cetvelinde yer alan eya iin gtr teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avrodan az tutarda teminat vermi olan onaylanm kiilerin bu eya iin gtr teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarn asgari 5.000.000 Avro tutarnda yeni bir teminatla deitirmeleri veya mevcut teminatlarn asgari 5.000.000 Avroya tamamlamalar gerekir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 Mkerrer

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648