12 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

DÜZELTME

5/6/2013 tarihli ve 28668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde “Yaz öğretimi” ibaresinden sonra gelen “MADDE 5” ibaresi “MADDE 28” olarak düzeltilmiştir.