12 Haziran 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28675

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ALTI KE BALI VDALAR - MAMUL KALTES C LE LGL TEBL

(TS EN ISO 4018) (TEBL NO: MSG MS - 2013/12)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (Tebli No: SG-2011-2) ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 4018 Altke Bal Vidalar - Mamul Kalitesi C Standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu Standard yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan revizyonu hazrlanan TS EN ISO 4018 Altke Bal Vidalar - Mamul Kalitesi C Standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 4018 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, anma ap M5 d M64 iin mamul kalitesi C olan altke bal vidalarn zelliklerini kapsar.

Not - Bu mamul tipi, ba ksmna kadar di alm olmas hari, ISO 4016 kapsamndakiler ile ayndr.

zel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farkl zelliklere gerek duyulursa, bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1 ve ISO 4759-1 gibi mevcut uluslararas standardlardan seilebilir.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 4018 Standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 4018 Standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaymland tarihten ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.