12 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/12/2009

27447

2-

9/7/2010

27636

3-

26/5/2011

27945

4-

26/9/2011

28066

5-

9/7/2012

28348

6-

30/7/2012

28369

7-

21/9/2012

28418

8-

5/2/2013

28550