12 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2013

         69471265-305-5313

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     11 Haziran 2013

       68244839-140.03-189-433

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5313 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI