11 Haziran 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA

DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6488                                                                                                 Kabul Tarihi: 29/5/2013

MADDE 1 – (1) 15 Eylül 2011 tarihinde Tunus’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/6/2013