11 Haziran 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

KURUL KARARI

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO  : 20

KARAR         : 26 Ocak 2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1, 2 ve 3 No’lu Kurul kararları, 24 Aralık 2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 No’lu Kurul kararları ile 21 Nisan 2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17, 18 ve 19 No’lu Kurul kararlarının tümünde “BELGELEMEVEETİKETLEMEKOŞULLARI” başlıklı F bendinde geçen “18 inci maddesinde” ibaresi “19 uncu maddesinde” olarak değiştirilmiştir.