7 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile bu Yönetmeliğin 108 inci maddesine göre alınmış sağlık raporu veya ön rapor,” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muayeneye sevk ve sağlık raporunun değerlendirilmesi

MADDE 108 – Muvazzaf astsubaylardan muvazzaf subay yazılı sınavını kazananların, tam teşekküllü bir askerî hastaneye sevk edilerek, sağlık bakımından elverişli olup olmadıkları saptanır. Sağlık raporu veya ön rapor, mülakattan önce kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulunacak şekilde gönderilir. Sağlık raporu veya ön raporu uygun olmayanlar mülakata alınmazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu karar, kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kurmay başkanının onayı ile tekemmül eder.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.