29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan yirmi beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

1 - Sigorta Acentesi Teknik Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

2 - Sigorta Brokeri Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

3 - Sigorta Brokeri Teknik Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

4 - Bireysel Emeklilik Aracısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

5 - Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 5)  Ulusal Meslek Standardı

6 - Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 6)  Ulusal Meslek Standardı

7 - Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 5)  Ulusal Meslek Standardı

8 - Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 6)  Ulusal Meslek Standardı

9 - Bireysel Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

10 - Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

11 - Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

12 - Merkezi Isıtma Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

13 - Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarım Servis Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

14 - Sıhhi Tesisat Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

15 - Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

16 - Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

17 - Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

18 - Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

19 - Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

20 - Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

21 - P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

22 - Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

23 - Anketör (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

24 - Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

25 - Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı