29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU

ARASINDA TÜRKİYE’DE İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU

ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE ANLAŞMADA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6483                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 10 Ekim 2012 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma” ile Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013