29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

1989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6480                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 28 Nisan 1989 tarihinde kabul edilen “1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi”ne çekince ile katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013