29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

SINIR TESPİT KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/350

1 – İstanbul İli Çekmeköy İlçesi ile Ümraniye İlçesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Kemerderenin (ÇÜ1: Y=427638.97, X=4545763.50) noktasından başlayarak, buradan güney istikametinde (ÇÜ2: Y=427586.37, X=4545640.88), (ÇÜ3: Y=427606.17, X=4545561.29), (ÇÜ4: Y=427651.44, X=4545463.94), (ÇÜ5: Y=427708.96, X=4545404.88), (ÇÜ6: Y=427676.29, X=4545174.44) ve (ÇÜ7: Y=427702.67, X=4544991.82) nolu noktalardan ilerleyerek Şile Otoyoluna (ÇÜ8: Y=427894.45, X=4544987.53) bağlanan noktaya, buradan doğu istikametinde otoyol boyunca (ÇÜ9: Y=428063.20, X=4545074.71), (ÇÜ10: Y=428306.67, X=4545201.57), (ÇÜ11: Y=428602.52, X=4545162.80), (ÇÜ12: Y=428950.15, X=4545171.26) ve (ÇÜ13: Y=429227.20, X=4545047.89) nolu noktaları takiben otoyolun (ÇÜ14: Y=429548.42, X=4544964.26) noktasına, buradan güneydoğu istikametinde Şile Otoyolu boyunca (ÇÜ15: Y=429915.07, X=4544633.44), (ÇÜ16: Y=430315.66, X=4544443.72), (ÇÜ17: Y=430678.90, X=4543957.32), (ÇÜ18: Y=431334.20, X=4542772.56) ve (ÇÜ19: Y=431448.80, X=4542707.75) nolu noktaları takiben bu otoyolun (ÇÜ20: Y=431954.25, X=4542637.72) nolu noktasında son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5393 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28/5/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Muammer GÜLER

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı