29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

ATAMA KARARLARI

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/353

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İbrahim HAK, Ali CAN, Can CİCİ, Mustafa KORKMAZ, Fatih AKIN, Hüseyin ÇEVİK, Hakan CAN, Ertürk ÖZER, Abdurrahman SAĞLAM, Mehmet AĞBAL, Orkun ŞAHİN, Ali KARATAŞ, Şuayip ÇAKAR ile Fatih AKBAYIR’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/5/2013

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                       Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                                      Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/355

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

28/5/2013

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Nabi AVCI

                  Başbakan                                              Millî Eğitim Bakanı