29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          : 24/5/2013

Karar No  : 2013/87

Konu         : Derince Limanı İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/4/2013 tarih ve 3407 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesindeki Derince Limanını içeren toplam 967.900,75 m² yüzölçümlü alana (yeni yapılacak dolgu alanı da dahil) ilişkin olarak “Liman Alanı (E=0.35; Hmax= Serbest); TCDD Alanı, Park Alanı, Otopark ve Yol” fonksiyonunu öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Derince Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.