29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          28 Mayıs 2013

         69471265-305-4886

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                28 Mayıs 2013

       68244839-140.03-170-395

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4886 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI