29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           28 Mayıs 2013

          68244839-140.01-5-372

BAŞBAKANLIĞA

             29-31 Mayıs 2013 tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI