29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

KANUN

RACVIAC-GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6476                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/5/2013

MADDE 1 – (1) 14 Nisan 2010 tarihinde Budva’da imzalanan “RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2013