28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          27 Mayıs 2013

         69471265-305-4858

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                27 Mayıs 2013

       68244839-140.03-168-392

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4858 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI