28 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          27 Mayıs 2013

         69471265-305-4867

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere; 28 Mayıs 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                27 Mayıs 2013

       68244839-140.03-169-394

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4867 sayılı yazınız.

             OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI