27 Mayıs 2013 Tarihli ve 28659 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/24)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/25)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/26)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/27)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri