26 Mayıs 2013 Tarihli ve 28658 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Pamukkale Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

—  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/89 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/91 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/93 Sayılı Kararı

 

KARAR

—  2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 12)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri