24 Mays 2013 Tarihli ve 28656 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4707    Gediz niversitesi Rektrlne Bal Olarak Yabanc Diller Yksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

2013/4708    Yeni Demiryolu ve kinci Hat Yapmlar, Altyap Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomnikasyon Tesisleri Yapm Projesi Kapsamnda Menemen-Manisa stasyonlar Arasnn Hatl Hale Getirilmesi Amacyla Baz Tanmazlar ile zerindeki Muhdesatn Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4710    Afyon Kocatepe niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4711    Aksaray niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

 

BAKANLIKLARA VEKLET ETME LEM

  Avrupa Birlii Bakanlna, alma ve Sosyal Gvenlik Bakan Faruk ELKin Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Ekonomi Bakanlna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma AHNin Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlna, Genlik ve Spor Bakan Suat KILIǒn Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Maliye Bakanlna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat ERGNn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

YNETMELKLER

  Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Millȋ Eitim Bakanl zel Eitim Kurumlar Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Eskiehir Osmangazi niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii

  Ondokuz Mays niversitesi Yaz Okulu Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

 

TEBL

  Kamu Personeli Genel Teblii (Seri No: 4)

 

KURUL KARARI

  5018 Sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun Geici 21 inci Maddesinin Uygulanmasna likin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar

 

LNLAR

a - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

b - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri