24 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28656

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  23 Mayıs 2013

         69471265-305-4780

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        23 Mayıs 2013

       68244839-140.03-164-378

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4780 sayılı yazınız.

             Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI