24 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28656

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  23 Mayıs 2013

         69471265-305-4779

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Yemen Cumhuriyeti ve Sudan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        23 Mayıs 2013

       68244839-140.03-163-377

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4779 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Yemen Cumhuriyeti ve Sudan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI