24 Mays 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28656

KURUL KARARI

Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MAL YNETM VE KONTROL KANUNUNUN

GEC 21 NC MADDESNN UYGULANMASINA LKN ESAS

VE USULLERN BELRLENMESNE DAR KARAR

5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun geici 21 inci maddesi kapsamnda; kamu idarelerinin i deneti kadrolarna yaplacak atamalar ile Kurulumuzca dzenlenecek sertifika eitimlerine dorudan katlacaklara ilikin ilemler aada belirlenen esas ve usuller erevesinde yrtlecektir.

1. Ortak Hkmler

Maddenin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkrasnda aranan yabanc dil art ve ya art ile dier hususlarla ilgili olarak bu blmdeki esaslara uyulacaktr.

1.1) ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinin birinden; Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan veya bavuru tarihinden nceki be yl iinde alnm olmas kaydyla Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan veya niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavndan en az elli puan alm olmak ya da denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yabanc dil snavlarndan edeer puan alm olmak gerekmektedir.

1.2) Maddenin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkrasnda geen bavuru tarihinin belirlenmesinde, bavurunun ilgili idareye yapld tarih esas alnacaktr.

1.3) Madde kapsamnda bavuru yapacaklarn 18/4/2013 tarihi itibaryla krk yan doldurmam olmalar gerekmektedir. Buna gre, 18/4/1973 tarihinden sonra domu olanlar bavuru yapabileceklerdir.

1.4) Maddenin birinci, ikinci, nc ve beinci fkrasnda aranmakta olan en az be yl alm olmak artna ilikin hizmet srelerinin hesaplanmasnda, aylksz izinde geen srelerin tamam ile shhi izinlerin toplamda alt aydan fazla olan ksm dikkate alnmaz.

1.5) Maddenin birinci, ikinci, nc ve beinci fkras uyarnca kamu idarelerinin i deneti kadrolarna atananlara, i deneti atandklar idarede geerli Kamu Deneti Sertifikas verilir.

2. 31.12.2014 Tarihine Kadar Deneti Kadrolarna Atanma

2.1) Merkez ynetim kapsamndaki idarelerde ve sosyal gvenlik kurumlarnda meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olan ve bavuru tarihi itibaryla yardmclkta geen sre dahil deneti, mfetti, kontrolr, sigorta denetleme uzman, sigorta denetleme akteri, yasama uzman, dzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakp ve uzman olarak en az be yl alm olanlar kamu idarelerinin i deneti kadrolarna 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

2.2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar ksmnn A- zel Hizmet Tazminat blmnn () bendinde yer alanlardan merkez tekilatna ait uzman unvanl kadrolarda en az be yl alm olanlar kamu idarelerinin i deneti kadrolarna 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar ksmnn A- zel Hizmet Tazminat blmnn () bendinde kadro unvan saylmakla birlikte, kamu idarelerinin merkez tekilat dndaki birimleri kadrolarnda alanlarn burada geirdikleri hizmet sreleri be yllk sre hesabnda dikkate alnmayacaktr.

2.3) Maddenin birinci, ikinci ve nc fkrasnda kadro unvan saylanlardan, meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olmasna ramen mfetti, uzman, denetmen gibi kadro unvanlarnda fiilen almam olanlar, i deneti kadrolarna atanamazlar.

2.4) 5018 sayl Kanun kapsamndaki idarelerde meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olan ve bavuru tarihi itibaryla yardmclkta geen sre dhil mal hizmetler uzman olarak en az be yl alm olanlar kendi idareleri, yksekretim kurumlar ve mahalli idarelerin i deneti kadrolarna 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

Burada geen kendi idareleri ifadesinden, bavuru sahibinin bavuru tarihi itibaryla kadrosunun bulunduu kamu idaresi anlalacaktr.

2.5) Meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olan ve bavuru tarihi itibaryla yardmclkta geen sre dhil il eitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal gvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde mfetti olarak en az be yl alm olanlar yksekretim kurumlar (Yksekretim Kurulu Bakanl ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl dahil) ve mahalli idarelerin i deneti kadrolarna 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

2.6) Muhasebe denetmeni veya milli emlak denetmeni iken, 659 sayl Kanun Hkmnde Kararnameyle defterdarlk uzmanl kadrolarna atanm saylanlar iin, be yllk hizmet sresinin hesabnda defterdarlk uzmanlnda geirilen sreler dikkate alnmaz.

2.7) l eitim denetmenlii unvannda be yllk alma sresinin hesabnda, meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olunmas artyla ilkretim mfettilii, eitim mfettilii ve bunlarn yardmclnda geen sreler dikkate alnacaktr.

2.8) Sosyal gvenlik denetmenlii unvannda be yllk alma sresinin hesabnda, sosyal gvenlik kontrol memurluunda geirilmi olan hizmet sreleri dikkate alnmayacaktr.

2.9) Meslee zel yarma snavyla girmi ve Maddenin birinci, ikinci ve nc fkrasnda saylan unvanlarn birden fazlasnda grev yapm olmakla beraber, hi birinden tek bana be yllk alma artn salamayanlarn hizmetlerini birletirmeleri, Maddenin birinci, ikinci ve nc fkrasnda saylan unvanlardan olmak kaydyla en son altklar kurumda yeterlik snavnda baarl olunmas ve kadro unvannda fiilen allm olmas halinde sz konusu olabilecektir.

2.10) 5018 sayl Kanunun geici 5 inci ve geici 16 nc maddelerine gre atanan i denetiler, dier idarelerin i deneti kadrolarna 31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilirler. Bunlar, daha nce kendilerine verilen Kamu Deneti Sertifikalarn kullanmaya devam ederler.

3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eitimlerine Dorudan Katlma

3.1) 5018 sayl Kanun kapsamndaki idarelerde bavuru tarihi itibaryla retim yesi, tabip, di tabibi, eczac, veteriner, biyolog, hukuk maviri, hazine avukat, avukat, mhendis (3.3 blmnde belirtilen blmlerden mezun olanlar) unvanl kadrolarda en az be yl alm olanlar, Kurulumuz tarafndan dzenlenecek sertifika eitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar dorudan katlabilirler.

3.2) Yurtiindeki fakltelerin veya denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki yksekretim kurumlarnn; Bilgisayar Mhendislii, Bilgisayar Bilimleri Mhendislii, Bilgisayar ve Enformatik Mhendislii, Biliim Sistemleri Mhendislii, Elektrik-Elektronik Mhendislii, Elektronik Mhendislii, Elektronik ve Bilgisayar Mhendislii, Yazlm Mhendislii, Elektronik ve Haberleme Mhendislii, Kontrol ve Sistem Mhendislii, Endstri Mhendislii, Matematik Mhendislii blmlerinden mezun olan ve 5018 sayl Kanun kapsamndaki idarelerde bavuru tarihi itibaryla zmleyici unvanl kadrolarda en az be yl alm olanlar da, Kurulumuz tarafndan dzenlenecek sertifika eitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar dorudan katlabileceklerdir.

3.3) Yurtiindeki fakltelerin veya denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki yksekretim kurumlarnn; naat Mhendislii, Makine Mhendislii, Elektrik-Elektronik Mhendislii, Elektrik Mhendislii, Elektronik Mhendislii, Elektronik ve Bilgisayar Mhendislii, Bilgisayar Mhendislii, Bilgisayar Bilimleri Mhendislii, Bilgisayar ve Enformatik Mhendislii, Endstri Mhendislii, Elektronik ve Haberleme Mhendislii, Haberleme Mhendislii, Yazlm Mhendislii, Kontrol ve Sistem Mhendislii, Jeoloji Mhendislii, evre Mhendislii, Ziraat Mhendislii, Gda Mhendislii, Orman Mhendislii, Metalurji ve Malzeme Mhendislii, Matematik Mhendislii blmlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danma ve denetim birimleri veya tara tekilatlar kadrolarnda en az be yl alm olan mhendisler, Kurulumuz tarafndan dzenlenecek sertifika eitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar dorudan katlabileceklerdir.

3.4) Maddenin beinci fkrasnda saylan unvanlarda (zmleyici unvan dahil) szlemeli olarak almakta olanlar madde kapsamnda deerlendirilmeyeceklerdir.

3.5) Sertifika eitimine kabul edilenler eitim sresince kurumlarndan izinli saylr.

3.6) Sertifika eitimlerinin sresi, ierii ve sertifika snavlar ile Maddenin beinci fkrasna gre atananlarn bir baka idareye naklen atanmalarna ilikin usul ve esaslar Kurulumuzca ayrca belirlenecektir.

3.7) Maddenin beinci fkrasnda saylan bir veya birden fazla kadro unvanna veya belli lisans mezuniyetine zg sertifika eitimleri dzenlenebilecektir.

4. Bavuru ekli ve Yntemi

4.1 Madde hkmleri uyarnca kamu idarelerinin i deneti kadrolarna atanmak iin yaplacak bavurular Denetim Birimi Bakanl kurulan idarelerde dorudan ilgili Denetim Birimi Bakanlna yaplacaktr. Denetim Birimi Bakanl kurulmayan idarelerde ise, bavurular ilgili idarenin personel/insan kaynaklar birimlerine yaplacaktr.

Denetim Birimi Bakanl veya ilgili idarenin personel/insan kaynaklar birimi insan kayna ihtiyacn gz nnde bulundurarak bavurular st yneticiye sunar.

Bavurularn Madde ve bu Esas ve Usullerdeki artlar salayp salamad, hem Denetim Birimi Bakanlklar hem de personel/insan kaynaklar birimleri tarafndan kontrol edilecektir.

st ynetici tarafndan gerekli grld takdirde, bulunmas halinde Denetim Birimi Bakannn da iinde olduu bir komisyon marifetiyle bavuru sahiplerine ynelik mlakat yaplabilir.

4.2) Maddenin birinci, ikinci ve nc fkras uyarnca kamu idarelerinin i deneti kadrolarna atanmak iin yaplacak bavurularda aadaki belgeler aranr:

-Atanma talebine ilikin dileke

-Nfus czdan fotokopisi

-darenin personel/insan kaynaklar biriminden alnm onayl hizmet belgesi (hizmet belgesi, meslee zel yarma snavyla girip yeterlik snavnda baarl olunduunu da ierecektir)

-Yabanc dil snav sonu belgesi

4.3) Maddenin drdnc fkras uyarnca kamu idarelerinin i deneti kadrolarna naklen atanmak iin yaplacak bavurularda aadaki belgeler aranr:

-Atanma talebine ilikin dileke

-Nfus czdan fotokopisi

-Yabanc dil snav sonu belgesi

4.4) Maddenin beinci fkras uyarnca sertifika eitimlerine dorudan katlacaklar ise bavurularn, aadaki belgelerle birlikte dorudan Kurulumuza yapacaklardr:

-Fotorafl Bavuru Formu

-Nfus czdan fotokopisi

-Lisans veya zeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi

-darenin personel/insan kaynaklar biriminden alnm onayl hizmet belgesi

-Yabanc dil snav sonu belgesi

4.5) Madde kapsamnda i deneti kadrolarna yaplan atamalara ilikin bilgiler Kurulumuza gnderilecektir.

5. Tereddtl Hususlar

dari uyumazlklara sebebiyet verilmemesi ve hak kayplarnn ortaya kmamas amacyla, tereddtl hususlarda Kurulumuzdan gr talep edilecek ve buna gre ilem tesis edilecektir.