24 Mays 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28656

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLLȊ ETM BAKANLII ZEL ETM KURUMLARI YNETMELNDE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel Eitim Kurumlar Ynetmeliinde geen zrller ibareleri engelliler, zrl ibareleri engelli, zr ibareleri engel ve zrlnn ibaresi engellinin olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Doal afetler veya eitli nedenlerle Bakanlk, valilik ya da kaymakamlka alnacak tatil kararlar nedeniyle yaplamayan eitimler ncelikle ay ierisinde bunun mmkn olmamas durumunda takip eden ayda yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Devam zorunluluu bulunan okullarda kaytl olan zorunlu eitim andaki engelli bireyin eitimine devam etmesi,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen bir yl ibaresi iki yl olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/5/2012

28296

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/12/2012

28487